Δεν έχετε προϊόντα στο καλάθι σας.

Πολιτική Απορρήτου

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την εταιρία  Beautylashes η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Τι είναι ο GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679 αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ποια στοιχεία επεξεργαζόμαστε εμείς:

Δεδομένα που μας παρέχετε εσείς, όπως:

  • το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας,
  • επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου που αποστέλλονται στην GSK,  
  • την αποδοχή σας  ή μη σε ενημερωτικά emails που αποστέλλουμε .

O λόγος που μας παρέχετε τα στοιχεία σας  είναι :  . Εάν αποφασίσετε να κάνετε «συμμετοχή» είτε κατά την εγγραφή σας είτε κατά την υποβολή προσωπικών στοιχείων, οι πληροφορίες που παρέχετε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη διεύθυνση www.beautylashes.gr  για να σας στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών δελτίων, προωθητικών ενεργειών, εκπτώσεων, νέων προϊόντων πληροφορίες κλπ. . Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε E-mail επικοινωνίας, μην συμμετέχετε στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα δεδομένα σας  τηρούνται από τη Beauylashes τουλάχιστον  για 10 έτη από την τελευταία επίσκεψη σας σύμφωνα  με την νομοθεσία (Ν. 3418/2005).

Σας  ενημερώνουμε ότι ανά πάσα στιγμή , έχετε το δικαίωμα  πρόσβασης στα δεδομένα σας καθώς και διόρθωσης (όσον αφορά  τα δημογραφικά στοιχεία  και μόνο). Επίσης, σας  παρέχεται το δικαίωμα της αίτησης για διαγραφή των δεδομένων σας υπό την προϋπόθεση του νομικά καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

8